15 Januari 2014

Syarat Pinjaman Perumahan

Syarat pinjaman perumahan

Apakah prosedur pinjaman perumahan?

Memiliki rumah sendiri menjadi idaman setiap individu. Bagaimanapun, terdapat halangan nyata perlu dihadapi kebanyakan pembeli iaitu proses pinjaman perumahan. Kelayakan seseorang untuk mendapatkan pinjaman bukanlah suatu persoalan, sebaliknya prosedur bagi memastikan kejayaan pinjaman tersebut.

Dalam memastikan permohonan pinjaman perumahan berjaya, pembeli perlu penuhi beberapa elemen bersandarkan syarat pihak institusi yang menyediakan pinjaman. Walaupun syarat ini mungkin berbeza antara satu sama  lain, namun hampir semua institusi tersebut menggariskan prosedur asas yang sama dalam sesuatu permohonan pinjaman.


Umumnya, institusi ini boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis iaitu:

i. Institusi kewangan swasta
Badan bukan perbankan yang menyediakan perkhidmatan pinjaman kepada orang ramai melalui dana mahupun tabungan yang disediakan. Contohnya, AIA Berhad sebagai syarikat insurans memberikan kemudahan pinjaman perumahan kepada orang ramai di samping perkhidmatan utamanya membekal insurans kepada pengguna.

ii. Institusi kewangan kerajaan
Badan mentadbir selia segala pinjaman kerajaan, kebiasaannya melibatkan penjawat awam seperti Sistem Pinjaman Perumahan Bersepadu (SPPB) yang telah diperkenalkan kerajaan melalui Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan Malaysia.

iii. Institusi perbankan
Merangkumi semua syarikat perbankan sama ada ditubuhkan di bawah akta syarikat mahupun ditubuhkan di bawah akta yang berasingan selagi mana ia berfungsi menjalankan kerja sebagai sebuah bank, maka ia boleh dianggap sebagai suatu institusi perbankan. Contohnya, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat), Malayan Banking (Maybank), dan Malaysia Building Society Berhad (MBSB).

Ketiga-tiga institusi ini berfungsi memberikan pinjaman perumahan kepada pembeli tapi terdapat beberapa perbezaan dari segi syarat dalam menentukan kelayakan seseorang peminjam.

Manakala prosedur permohonan pinjaman bagi ketiga-tiga institusi ini pada asasnya memakai prinsip yang sama kecuali terdapat perbezaan kecil dari segi penyediaan dokumentasi bagi mengemukakan permohonan.

Pilih ikut kemampuan

Di negara ini terdapat pelbagai institusi yang menyediakan kemudahan pinjaman perumahan kepada pembeli. Bagaimanapun, pembeli perlu berhati-hati dan bijak memilih pelan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan selain tidak akan merugikan mereka sebagai peminjam.

Harus diingatkan, tidak semestinya jika seseorang itu penjawat awam, maka pelan pinjaman terbaik untuknya hanya menerusi institusi kewangan kerajaan.

Sebaliknya, ada kemungkinan dengan mendapatkan perkhidmatan pinjaman menerusi institusi perbankan atau institusi kewangan swasta, lebih baik memandangkan harga dan margin pinjamannya yang lebih tinggi daripada apa yang diperoleh daripada institusi kewangan kerajaan.

Elemen utama paling penting sebelum mengemukakan sesuatu permohonan adalah untuk mempertimbangkan institusi yang harus dipilih sesuai dengan kemampuan dan kehendak anda. Ketika memilih institusi yang memberikan pelan pinjaman terbaik, terdapat enam perkara yang perlu dititikberatkan peminjam.

i. Jenis pinjaman perumahan

Pelan pinjaman perumahan di negara ini terdapat dua jenis iaitu pelan pinjaman tradisional dan pelan pinjaman fleksibel. Pelan pinjaman tradisional bermaksud ansuran bulanan yang perlu dibayar pada setiap bulan adalah tetap dan tidak berubah sehinggalah tempoh ansuran bulanan tamat yang mana kadar ansuran tersebut telah dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian yang dimasuki peminjam dan pihak institusi kewangan. Pinjaman ini sesuai bagi mereka yang mempunyai aliran tunai yang ketat pada setiap bulan.

Berbeza dengan pinjaman fleksibel, pinjaman ini memberikan pilihan kepada peminjam untuk mengurangkan kadar faedah dan tempoh ansuran pada bila-bila masa dengan membayar lebih daripada jumlah ansuran yang ditetapkan pada bulan tertentu atau membayar secara pukal dengan jumlah yang banyak pada satu-satu masa. Menerusi pinjaman jenis ini, pembeli akan dapat menjimatkan wang dengan pengenaan kadar faedah yang lebih rendah malah juga tempoh ansuran boleh disingkatkan.

Sebagai contoh, pinjaman perumahan berjumlah RM200,000 membabitkan ansuran bulanan sebanyak RM700 sebulan sehingga 30 tahun, namun sekiranya pembeli bertindak menyelesaikannya secara pukal iaitu RM50,000 pada tahun pertama, maka jumlah hutang akan berkurangan dengan cepat menyaksikan kadar, faedah dan tempoh ansuran akan turut berkurang lantas menguntungkan pembeli.

Bagaimanapun, pinjaman fleksibel ini lebih sesuai diguna pakai peminjam yang tidak mempunyai aliran tunai fleksibel namun kukuh dan berterusan seperti ahli perniagaan atau pelabur saham.

ii. Kadar faedah

Kadar faedah juga boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu kadar faedah tetap dan kadar faedah terapung. Dewasa ini kadar faedah tetap tidak selalu ditawarkan sebaliknya kadar faedah terapung yang banyak menjadi pilihan institusi yang memberikan pinjaman perumahan.

Kadar faedah terapung merupakan suatu kadar yang boleh berubah-ubah namun mempunyai kadar maksimum yang dipanggil kadar faedah siling yang mana kadar faedah terapung tersebut tidak boleh melepasinya. Pembeli perlu bijak mencari institusi yang mengenakan kadar faedah paling rendah seterusnya mengurangkan jumlah bayaran yang perlu dibayar semula kepada pihak institusi yang menyediakan pinjaman.

iii. Margin pembiayaan

Kebiasaannya sesebuah institusi kewangan akan memberikan margin pembiayaan sebanyak 90 peratus daripada harga rumah yang dibeli bermakna 10 peratus lagi perlu ditanggung sendiri pembeli. Bagaimanapun, ia tergantung kepada kelayakan dan keputusan yang dibuat pihak institusi ada kalanya margin pembiayaan ini boleh mencecah kepada pembiayaan sepenuhnya tetapi ada kalanya juga kurang daripada 90 peratus pembiayaan.

Penentuan margin pembiayaan ini banyak bergantung kepada penilaian institusi kewangan yang mana mereka mempunyai kuasa mutlak menentukan margin pembiayaan yang akan diberikan berdasarkan kelayakan dan kemampuan peminjam. Untuk itu, pembeli boleh berbincang terlebih dahulu dengan pegawai di institusi terbabit akan margin pembiayaan yang mungkin diperoleh bersandarkan kepada kedudukan kewangan pembeli pada masa itu sebelum membuat sebarang permohonan.

iv. Lock-in period

Lock-in period merupakan suatu tempoh tertentu yang dihadkan untuk sebarang transaksi jual beli ke atas rumah tersebut yang mana sekiranya ia dilanggar maka peminjam akan dikenakan penalti ke atas transaksi yang dilakukan. Namun, dalam menghadapi persaingan masa kini, terdapat institusi yang tidak meletakkan sebarang lock-in period dalam perjanjian mereka. Untuk itu, adalah penting bagi setiap pembeli untuk membaca dengan teliti dan memahami perjanjian sebelum menandatanganinya.

v. Yuran dan caj pengurusan

Yuran dan caj pengurusan ini merupakan bayaran tambahan yang perlu ditanggung peminjam bagi menguruskan permohonan mereka. Kebiasaannya yuran dan caj tambahan ini akan dikenakan pihak peguam untuk menjalankan pelbagai proses seperti tukar hak milik, gadaian, kaveat, duti setem dan lain-lain.

Terdapat institusi yang memasukkan sekali yuran dan caj pengurusan ini ke dalam pakej yang mereka sediakan namun kebanyakannya meminta untuk peminjam menyelesaikan yuran ini dengan sendiri. Maka pembeli harus bersedia dan memastikan yuran atau caj ini dikira dengan betul sebelum dijelaskan. Kebiasaannya yuran ini dijelaskan kepada peguam yang dilantik bagi menguruskan perjanjian jual beli dan dokumentasi perundangan yang berkaitan.

vi. Institusi kukuh dan berkredibiliti

Di sebalik keghairahan pembeli memilih institusi yang terbaik bersandarkan kepada kriteria di atas, pembeli harus mengambil kira reputasi dan kredibiliti sesebuah institusi tersebut. Adalah diunjurkan untuk pembeli supaya memilih institusi yang mempunyai reputasi baik. Sekiranya institusi perbankan adalah pilihan pembeli maka seeloknya pembeli mempunyai akaun persendirian bersama bank tersebut bagi memudahkan sebarang transaksi pada masa akan datang.

Sumber: Sinar Harian

0 comments: