03 Januari 2014

Tawassul Yang Disyariatkan Dan DilarangTAWASSUL berasal daripada perkataan Arab ‘wasilah’ bermakna perantara. Tawassala-yatawassalu-tawassulan, iaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam kita berdoa. Kita meminta daripada ALLAH semata-mata, tetapi kita meletakkan perantara di tengah.

Di sana ada tawassul yang masyru’ (syar’i) dan ada tawassul yang mamnu’ (dilarang).

Disebabkan ‘doa adalah ibadah’ seperti disabdakan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat al-Tirmizi, ia mestilah dilakukan dengan cara disyariatkan berpandukan dalil sahih sahaja.


Tawassul yang disyariatkan

Tawassul disyariatkan adalah berdalilkan hadis Nabi SAW tentang bagaimana Baginda mengajarkan kepada kita cara bertawassul. Ada tiga cara bertawassul disyariatkan dalam Islam; pertama, bertawassul dengan nama-nama ALLAH SWT. Ini berdalilkan firman ALLAH dalam al-Quran, “Dan ALLAH memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadaNya dengan nama-nama-Nya tersebut.” (Surah Al-A’raf: 180)

Contoh berdoa dengan menyebut nama ALLAH adalah kita memohon dengan menyebut nama ALLAH yang berkaitan dengan permintaan, misalnya, “Ya Ghaffar, ighfirli (Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku). Di situ kita menyeru Nama ALLAH. “Ya Razzaq (Wahai Yang Maha Pemberi Rezeki), kurniakanlah rezeki kepadaku”. “Ya Rahman Ya Rahim, irhamni (Wahai yang Maha Pemurah, wahai yang Maha Pengasih, rahmatilah aku)”.

Kita menyebut nama ALLAH dan menjadikan namaNya sebagai perantara untuk kita berdoa dan memohon daripadaNya. Itu salah satu kaedah tawassul yang syar’i.

Kedua, bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup, iaitu berjumpa dengan orang soleh, amal ibadatnya bertepatan dengan al-Quran dan Sunnah, sama ada dalam kalangan ulama atau sesiapa saja orang soleh yang masih hidup, lalu kita meminta mereka itu berdoa kepada ALLAH untuk kita.

Hal ini berlaku dalam petunjuk Nabi SAW di mana sahabat meminta Nabi SAW berdoa ketika Baginda SAW masih hidup. Adapun setelah kewafatan Nabi SAW, Umar al-Khatthab bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, bapa saudara Nabi dan Umar menyatakan, “Dulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Sekarang apabila Nabi tiada, orang yang paling mulia kalangan kami adalah kamu, wahai Abbas. Berdoalah untuk kami.” (Sahih Bukhari)

Peristiwa ini terjadi ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Umar meminta Abbas berdoa dan Abbas pun berdoa. Tidak lama setelah itu, ALLAH pun menurunkan hujan kepada mereka.

Lagi dalil bertawassul dengan doa orang soleh adalah kisah Uwais al-Qarni. Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengan Uwais dan Uwais pun tidak pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menceritakan kewujudannya. Nabi menceritakan tentangnya kepada sahabat, lalu menyuruh sahabat, sekiranya bertemu dengan Uwais, mintalah agar dia berdoa.

Maka setiap tahun pada musim haji, sahabat mencari Uwais bin Amir al-Qarni melalui kabilah yang datang dari Yaman untuk mengerjakan haji.

Dari Usair bin Jabir dia berkata, Umar bin al-Khatthab jika datang serombongan dari Yaman akan berkata: "Adakah di antara kalian ada Uwais bin Amir?" (demikian seterusnya) sampai datang Uwais. Umar bertanya: Adakah engkau Uwais bin Amir? Uwais menjawab: Ya. Umar bertanya: dari Murad, kemudian ke Qaran? Dia berkata: Ya. Umar bertanya: Adakah engkau dulu memiliki penyakit (seperti) kusta kemudian sembuh, kecuali sebesar dirham? Dia berkata: Ya. Umar bertanya: Apakah engkau memiliki ibu? Dia berkata: Ya.

Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama sekumpulan penduduk Yaman dari Murad kemudian Qaran, dulu dia memiliki penyakit (seperti) kusta kemudian dia sembuh, kecuali sebesar dirham, dia memiliki ibu yang dia berbakti kepadanya. Kalau dia bersumpah atas nama ALLAH, nescaya ALLAH perkenankan. Jika kamu dapat meminta agar dia memohon ampunan untukmu, lakukanlah. Maka (wahai Uwais), mohonkanlah ampun untukku.” Kemudian Uwais memohonkan ampunan untuk Umar. (Riwayat Muslim)

Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, itulah diajar Nabi SAW. Caranya adalah melalui doanya, bukan melalui jasadnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rhm. menyatakan, “Yang dimaksud tawassul dengan Nabi SAW dalam perkataan para sahabat r.a adalah bertawasul dengan doa dan syafaat Nabi. Adapun tawasul dengan doa dan syafaat sebagaimana dilakukan Umar adalah bertawasul dengan doa, bukan bertawasul dengan zat Rasulullah SAW. Sekiranya ia adalah tawassul dengan zat Baginda, maka tentu bertawasul kepada Nabi SAW (setelah Baginda SAW wafat) lebih utama daripada tawassul dengan ‘Abbas.

Ketika mereka berpaling (meninggalkan) dari bertawasul dengan Rasulullah SAW, sebaliknya mereka bertawassul dengan ‘Abbas, maka dari sini kita ketahui bahawa bertawassul dengan Nabi SAW hanya berlaku ketika Baginda SAW masih hidup dan terlarang setelah Baginda SAW wafat.”

Ketiga, tawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan, bukan amalan soleh orang lain. Hadis yang selalu dijadikan dalil adalah hadis tiga lelaki yang terperangkap di dalam gua.

Seorang berdoa kepada ALLAH dengan mengatakan dia taat kepada ibu bapanya, seorang lagi mengatakan dia hampir berzina tetapi ditinggalkan kerana takutkan azab ALLAH, orang ketiga pula berdoa, menyebut dia memegang amanah yang diberikan kepadanya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka dengan menyebut amalan soleh itu mereka berdoa kepada ALLAH agar dibukakan pintu gua yang tertutup.

Ketika orang pertama berdoa, batu yang menutupi gua itu terbuka sedikit, apabila orang kedua berdoa, batu itu terbuka lagi, sehinggalah cukup doa ketiga-tiga mereka, batu itu pun terbuka sehingga mereka dapat keluar daripadanya. (Sahih Bukhari)

Ini menunjukkan keberkesanan bertawassul dengan amalan soleh, yang pernah kita kerjakan sebagai perantara dalam doa. Kesan dimakbulkan doa itu cepat, insyaAllah.

Tawassul yang dilarang

Hanya tiga cara tawassul syarie. Selain itu kesemuanya adalah tawassul dilarang. Ia banyak, antaranya meminta daripada berhala, pokok, binatang, memuja atau menyebut keberkatan makhluk, keterlaluan meminta kepada makhluk sehingga lupa kepada ALLAH, meminta daripada makhluk dan percaya makhluk itu mengabulkan permintaannya, dan tidak meminta kepada ALLAH.

Begitu juga bertawassul dengan orang mati, kebiasaannya kepada orang soleh atau para wali. Mereka menyeru orang mati, menyeru Nabi SAW sedangkan Baginda SAW telah wafat. Hal ini dibincang panjang lebar ahli ilmu.

Mereka menggunakan perantaraan batil ini berdalilkan peristiwa di mana kesemuanya adalah dari hadis dha’if (lemah dan tidak boleh dijadikan hujah), bahkan dalil yang mereka gunakan tidak membawa pengertian Nabi SAW bertawassul dengan nabi yang wafat sebelumnya. Tidak ada pendalilan dan penghujahannya.

Ulama menjelaskan hal ini, antaranya  kitab berkaitan tawassul berjudul Al-Tawassul Baina Masyru’i wal Mamnu (Tawassul disyariatkan dan dilarang), tulisan Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari.

Beliau membahaskan secara terperinci penghujahan dan bantahan terhadap orang berhujah dengan mengatakan bolehnya bertawassul dengan orang mati dengan cara menyerunya.

Contohnya, menyeru “Ya Syaikh fulan bin fulan, doakan untuk kami…” dan mereka ini mengharuskan bertawassul di tanah perkuburan orang soleh, atau menyeru di dalam majlis mereka, atau menyeru dari tempat-tempat lain. Itu antara cara yang mereka lakukan untuk bertawassul dengan orang mati termasuk dengan Nabi SAW.

Hal seperti ini tidak pernah diamalkan sahabat Nabi berasaskan hadis dan riwayat yang sahih daripada mereka, seperti mana perbuatan Umar yang disebutkan tadi, beliau tidak bertawassul kepada Nabi setelah kewafatan Baginda, sebaliknya dia mencari Abbas bin Abdul Muthalib. Malah dia sendiri membuat permisalan dan menyebut “Dulu ketika masih ada
Nabi, kami bertawassul dengan Nabi (melalui doa Baginda), tetapi sekarang (apabila Nabi tiada), kami bertawassul dengan Abbas.”

Itu gambaran ringkas tawassul. Dianjurkan kita bertawassul dengan tiga perkara disyariatkan dalam agama, berdalilkan hadis sahih. Adapun selainnya adalah terlarang dan mestilah ditinggalkan. Wallahua’lam.

DR FATHUL BARI MAT JAHYA
Sumber: Sinar Harian

0 comments: